Հաղորդակցման հմտություններ

Հաղորդակցման հմտություններ

AMD0

Դասընթացի մասին

Ներկա ժամանակաշրջանում անհնար է թերագնահատել հաղորդակցման հմտությունների դերը: Ճիշտ հաղորդակցման կարիք ունեն բոլորը` թե´ առօրյա կյանքում, թե´ աշխատավայրում: Սակայն միշտ չէ, որ հեշտ է լինում խոսքը լսարանին հասանելի դարձնելը: Երբեմն հնարավոր է «մոլորվել» մտքերը բառերի վերածելու ընթացքում: Հենց այդտեղ էլ օգնության են գալիս հաղորդակցման հմտությունները:

Այս դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կբացահայտեն տարբեր մակարդակներում առավել արդյունավետ հաղորդակցվելու և հաղորդակցման ընթացքում հաջողության հասնելու իրենց պոտենցիալը, ինչպես նաև` ուժեղ կողմերը և բիզնես միջավայրում մրցունակ լինելու հնարավորությունները:

Դասընթացի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին զինել այնպիսի հմտություններով, կարողություններով, մտքերով և գիտելիքներով, որոնք անհրաժեշտ են բիզնեսի ու անձնական մակարդակներում հաղորդակցությունը բարելավելու, առավել հեշտացնելու և հաջողության հասնելու համար:

Դասընթացի բովանդակությունը

1. Հաղորդակցության հիմնարար դրույթները

2. Տեղեկատվության ընկալումը

3. Ինչպես ենք ընկալում ինքներս մեզ, և ինչպես են մեզ ընկալում այլ անձինք

4. Վերբալ և Ոչ վերբալ հաղորդակցություն
– դրանցից յուրաքանչյուրի կամ միաժամանակ երկուսի հաջող կիրառման նախապայմանները

5. Համոզման և Մանիպուլյացիայի մեթոդները

6. Լսելու հմտություններ
– ակտիվ և արդյունավետ լսողության տարբեր փուլերը

7. Կոնֆլիկտների կառավարման ոճերը

8. Հաղորդակցման տարբերությունները` կանանց և տղամարդկանց միջև
– խոսքի/վերբալ արտահայտման տարբերություններ
– որոշումների կայացման տարբերություններ

 

Դասընթացի հիմնական արդյունքները
Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կտիրապետեն հաղորդակցման տարբեր մեթոդներին, ներառյալ` արդյունավետ և կոնտեքստին ու միջավայրին համապատասխան վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցության տեխնիկաներին, համոզման մեթոդներին, կոնֆլիկտների կառավարման ոճերին:

Տևողություն
7 ժամ

Մասնակիցների քանակ
մինչև 15

Լեզու
Հայերեն