Վճարման մեթոդներ, վերադարձ, դրույթներ

Առցանց վճարումները կատարվում են ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿԻ կողմից ներդրված վճարային համակարգով` Visa, MasterCard, AmericanExpress, ArCa վճարային քարտերի միջոցով և IDRAM համակարգով:

Ծառայությունների արժեքի վերջնական գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, անկախ Ձեր կողմից վճարվող տարադրամից՝ վճարման պահին սահմանված փոխարժեքներով:

Հնարավոր է, որ գանձման պահին վճարող և ստացող բանկերի միջև տեղի ունենան փոխարժեքների տատանումներ, որի համար ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում:

Եթե դասընթացի առաջին և երկրորդ դասերին պարզվում է, որ Ձեր գնած դասընթացը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը և ոչ պատշաճ որակի է, ապա վերադարձվում է դասընթացի արժեքի 2/3 մասը` գնման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում, եթե պահպանված է վաճառված դասընթացի հետ սպառողին տրված պատվերի անդորրագիրը:

Մենք գերակայություն ենք համարում հաճախորդների տվյալների գաղտնիության պահպանումն ու պաշտպանությունը։ Հավաքագրված անձնական տվյալներն օգտագործվում են առցանց վճարման եւ սպասարկաման որակի բարելավման նպատակով եւ դրանք կարող են փոխանցվել երրորդ կողմի միայն ՀՀ «Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքով» նախատեսված դեպքերում։

Կայքի նյութերը տրամադրվում են միայն Ձեր անձնական օգտագործման համար և չեն կարող օգտագործվել, պատճենահանվել, վերարտադրվել, բաշխվել, փոխանցվել, հեռարձակվել, ցուցադրվել, արտոնագրվել կամ այլ կերպ շահագործվել որևէ այլ նպատակով առանց այդ նյութերի սեփականատերերի նախնական գրավոր համաձայնության: