Հակոբ Մանուկյան

Ֆինանսական վերլուծաբանի պատրաստում | Ֆինանսներ ղեկավարների համար

«Մոգո» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, Գործառնական տնօրեն

Ավելի քան 5 տարվա դասընթացների կազմակերպման և վարման փորձ (հիմնական թեմաներ` ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում, բիզնես վերլուծություն, վարկավորման գործընթաց, փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորում,վարկունակության գնահատում, վարկային ռիսկի գնահատում, հաճախորդների ներգրավում և այլն):