Copywռայթինգ․ Սովորի՛ր գրել վաճառող տեքստեր

AMD40,000

Կատեգորիա`

Նկարագրություն

Ծրագրի շնորհիվ Դուք կսովորեք գրել վաճառող տեքստեր՝ դրանցում արտահայտելով ընկերության արժեքները, ինչի շնորհիվ ձեռք կբերեք նոր հաճախորդներ և կավելացնեք վաճառքների քանակը։ Ծրագիրը նրանց համար է, ովքեր ամենօրյա գրառումներում են կատարում և ցանկանում են էջը պահել ակտիվ և կատարել ակտիվ վաճառքներ։

Տևողություն

10 ժամ` շաբաթական 2 անգամ, 2-ական ժամ տևողությամբ դասեր

Դասընթացավար՝ Ռուբեն Կարոյան: