Linkedin & Email marketing – 2-րդ հատված՝ Email Marketing

AMD15,000

Ծրագրի “Email Marketing” հատվածի արժեքը՝ 15.000 դրամ:

Կատեգորիա`

Նկարագրություն

Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝ մասնակիցներին ծանոթացնել Linkedin-ի և Email marketing-ի ամենակիրառելի և ժամանակակից գործիքներին, որոնց միջոցով կկարողանան ճշգրիտ վարել Linkedin-յան բիզնես էջեր, կազմել գրագետ նամակներ և իհարկե մեծացնել ընկերության վաճառքները:

Ամբողջ ծրագրի արժեքը՝ 25.000 դրամ:

Միայն 1-ին հատված՝ “Linkedin” արժեքը՝ 15.000 դրամ:

Միայն 2րդ հատված՝ “Email marketing” արժեքը՝ 15.000 դրամ: