Product Management

AMD49,000

Կատեգորիա`

Նկարագրություն

Այս ծրագրի հիմնական նպատակն է պատրաստել Պրոդուկտի Մենեջերներ, որոնք կկարողանան պլանավորել, ստեղծել և կառավարել պրոդուկտներ, ինչպես նաև կազմակերպել թողարկումը, հաշվարկել գնագոյացումը և մշակել մարքենթինգային ռազմավարություն։

Տևողություն՝ 28 ժամ

Դասընթացավար՝

Գրիգորի Աղայանց, Director of Product , Synergy International Systems