QUICK START SKILLS

Վերապատրաստման դասընթացների արդյունքում մասնակիցները կմշակեն և կզարգացնեն առավել արժեքավոր անձնային հմտություններ (Soft Skills) ինչպես աշխատանքի, այնպես էլ կյանքի համար: