ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Quick Startը իրականացնում է մի շարք զարգացման ծրագրեր՝ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, հիմնադրամների և հասարակական կազմակերպությունների հետ գործընկերության արդյունքում: Նպատակն է նպաստել համայնքների և սոցիալական տարբեր խմբերի հավասարաչափ զարգացմանը, տալ հավասար կրթության հնարավորություն բոլորին:

  • ՀԲԸՄ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն (AGBU)ի ֆինանսավորմամբ իրականացվել է WomenCoders նախագիծը, որի նպատակն է եղել խթանել կանանց զբաղվածությանը ՏՏ ոլորտում: Նախագծի շրջանակում Quick Start ընկերությունը վերապատրաստել է ավելի քան 50 մասնակիցների՝ ՏՏ նախագծերի կառավարման, որակի ապահովման և ծրագրավորման ուղղություններով:
  • ՀԲԸՄ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն (AGBU)ի  հետ համատեղ 2022 թվականին տեղ է ունեցել ծրագրի երկրորդ մեկնարկը,որի շահառուների թիվը 75 է, ովքեր վերապատրաստվել են հետևյալ ուղղություններով՝

               QA

               PHP

               Node.js

               Product Management

               UI/UX

          Մասնակիցները ձեռք են բերել լրացուցիչ հմտություններ, ինչպիսիք են Upwork և JIRA ծրագրերի օգտագործումը:

  • Հաջորդ ընթացիկ նախագիծը իրականացվում է Ջինիշյան Հիշատակի հիմնադրամի հետ համատեղ՝ HSBC բանկի ֆինանսավորմամբ:  Ծրագիրը միտված է աջակցել կորոնավիրուսի արդյունքում տուժած բիզնեսներին և անհատներին, որի շրջանակում իրականացվում են թվային գրագիտության և թվային մարքեթինգի թեմաներով մի շարք դասընթացներ, վեբինարներ և խորհրդատվական հանդիպումներ:
  • Childrens of Armenian Fund (COAF)-ի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են երիտասարդների ուսուցում աշխատունակության հմտությունների վերաբերյալ, անհատական խորհրդատվություններ, մասնագիտական ծրագրերի ուղղորդում, կարիերայի կողմնորոշման դասեր։
  • Childrens of Armenian Fund (COAF) հետ համատեղ իրականացվում է «Employability Skills Training-Workshop» ծրագիրի երկրորդ մեկնարկը , որի շրջանակներում իրականացվում են երիտասարդների աշխատանքի արդյունավետության և մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ։ Շահառուների թիվը 102 է, ովքեր ձեռք են բերում լրացուցիչ հմտություններ աշխատաշուկայի կողմնորոշման և աշխատաշուկա մուտք գործելու համար: